پروفایل ساناسان دهبید به مربیگری حامد
ساناسان دهبید
امتیاز کل :
۱۹۰۱
برد:
۱۰۰۴
باخت:
۲۴۱
مساوی:
۲۶۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
حامد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۱/۱۶
تعداد بازدید:
۲۶۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب