پروفایل طهرونی ها به مربیگری موزه خورينيو
طهرونی ها
امتیاز کل :
۱۵۷۶
برد:
۲۵۴
باخت:
۲۶۹
مساوی:
۲۳۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
پرس
موزه خورينيو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۳/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۱۵
تعداد بازدید:
۲۴۹۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی