پروفایل یازده مهاجم به مربیگری محمد
یازده مهاجم
امتیاز کل :
۱۲۱۲
برد:
۲۷۲
باخت:
۲۱۱
مساوی:
۱۴۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
تعداد بازدید:
۶۵۸۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی