پروفایل عقاب سیاه هرو به مربیگری ژیلا
عقاب سیاه هرو
امتیاز کل :
۴۷۹۲
برد:
۱۱۹۰
باخت:
۸۴۴
مساوی:
۷۲۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
ژیلا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۷/۰۵
تعداد بازدید:
۲۶۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی