پروفایل اونشون گلادباخ به مربیگری رضا خان
اونشون گلادباخ
امتیاز کل :
۷۵۵۹
برد:
۱۴۳۲
باخت:
۸۵۵
مساوی:
۸۴۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۳۰۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 69
    ۶۹ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب