پروفایل اونشون گلادباخ به مربیگری رضا خان
اونشون گلادباخ
امتیاز کل :
۷۷۳۸
برد:
۱۴۶۵
باخت:
۸۷۲
مساوی:
۸۵۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۳۲۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای