پروفایل اونشون گلادباخ به مربیگری رضا خان
اونشون گلادباخ
امتیاز کل :
۷۳۹۷
برد:
۱۴۰۷
باخت:
۸۴۰
مساوی:
۸۲۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۹۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی