پروفایل اونشون گلادباخ به مربیگری رضا خان
اونشون گلادباخ
امتیاز کل :
۷۲۲۷
برد:
۱۳۷۰
باخت:
۸۲۳
مساوی:
۸۱۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
رضا خان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۲
تعداد بازدید:
۲۸۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی