پروفایل انفورماتیک به مربیگری فرشید
انفورماتیک
امتیاز کل :
۷۷۷۶
برد:
۱۳۶۷
باخت:
۹۳۹
مساوی:
۷۲۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۲۹۱۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 71
  ۷۱ بار قهرمانی
 • 66
  ۶۶ بار دومی
 • 59
  ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!