پروفایل انفورماتیک به مربیگری فرشید
انفورماتیک
امتیاز کل :
۷۳۴۳
برد:
۱۲۹۱
باخت:
۸۷۰
مساوی:
۶۸۲
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
دفاع
فرشید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۲۵۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 68
  ۶۸ بار قهرمانی
 • 63
  ۶۳ بار دومی
 • 56
  ۵۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!