پروفایل کلنترا 6 به مربیگری تیتیت
کلنترا 6
امتیاز کل :
۶۹۸
برد:
۷۱
باخت:
۱۲۶۰
مساوی:
۲۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
تیتیت
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۲/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۱/۲۵
تعداد بازدید:
۲۳۴۹
درصد كسب پیروزی :
%۱۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط