پروفایل سآرآ و دوستآن به مربیگری سلطآن دود
سآرآ و دوستآن
امتیاز کل :
۱۳۲۲
برد:
۲۵۶
باخت:
۱۷۰
مساوی:
۱۳۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
سلطآن دود
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۲/۰۹
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۱۹
تعداد بازدید:
۹۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی