در حال بارگذاری...
ججج
نام تیم: 213231
تاریخ تاسیس: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲
برد / باخت / مساوی:
۳۷ / ۸۱ / ۶۴
امتیاز کل: ۲۸۸
تعداد بازدید: ۱۵۶ بار

آخرین ورود: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲
سیستم: ۲-۳-۵
زیر سیستم: A۲
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۱۸
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک