پروفایل 213231 به مربیگری ججج
213231
امتیاز کل :
۲۸۸
برد:
۳۷
باخت:
۸۱
مساوی:
۶۴
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
ججج
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۲/۰۷
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۵/۲۷
تعداد بازدید:
۲۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!