پروفایل پیروزی امام به مربیگری سینا
پیروزی امام
امتیاز کل :
۷۳۷
برد:
۱۱۵
باخت:
۲۰۳
مساوی:
۱۲۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
سینا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۲/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تعداد بازدید:
۶۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط