پروفایل استفلال رام به مربیگری مصطفی
استفلال رام
امتیاز کل :
۳۴۷۰
برد:
۲۰۲۵
باخت:
۱۸۳۲
مساوی:
۱۳۲۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
مصطفی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۲/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
تعداد بازدید:
۲۴۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 39
    ۳۹ بار قهرمانی
  • 17
    ۱۷ بار دومی
  • 27
    ۲۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی