پروفایل قهرمانان عظیم به مربیگری محمد رضا
قهرمانان عظیم
امتیاز کل :
۷۹۳
برد:
۱۶۰
باخت:
۱۳۳
مساوی:
۱۲۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
پاس بلند
محمد رضا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
تعداد بازدید:
۷۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی