پروفایل روژینا2 به مربیگری هیچکس
روژینا2
امتیاز کل :
۲۷۳۰
برد:
۱۲۶۴
باخت:
۶۱۲
مساوی:
۷۶۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
هیچکس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۸/۲۰
تعداد بازدید:
۳۲۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی