پروفایل ابدنان بست به مربیگری اهورا نصرالهی
ابدنان بست
امتیاز کل :
۹۰۷
برد:
۱۴۰
باخت:
۹۱
مساوی:
۱۲۲
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
اهورا نصرالهی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۴۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط