پروفایل کیوکوشین البرز به مربیگری ♥♥♥سهراب♥♥♥
کیوکوشین البرز
امتیاز کل :
۲۵۶۶
برد:
۱۹۱۶
باخت:
۵۵۱
مساوی:
۲۵۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
♥♥♥سهراب♥♥♥
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۱۲
تعداد بازدید:
۴۲۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع معمولی