پروفایل ابری ببری به مربیگری نورزاده
ابری ببری
امتیاز کل :
۱۲۳۱
برد:
۲۲۵
باخت:
۲۴۲
مساوی:
۲۵۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
نورزاده
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۵۱۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی