پروفایل 77سرور به مربیگری محرم و حسین
77سرور
امتیاز کل :
۲۱۲۵
برد:
۶۰۱
باخت:
۴۷۴
مساوی:
۲۷۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
محرم و حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۲/۱۵
تعداد بازدید:
۱۸۱۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی