پروفایل دختررشتی0 به مربیگری ♣°•¹²³Ŝɧǟĝħȃȳ€ĜĦ³²¹•°♣
دختررشتی0
امتیاز کل :
۱۳۵۱
برد:
۳۷۰
باخت:
۲۷۸
مساوی:
۲۵۴
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
♣°•¹²³Ŝɧǟĝħȃȳ€ĜĦ³²¹•°♣
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۹۵۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی