پروفایل بیدار به مربیگری فیلا سقوط با ترکیب جوون
بیدار
امتیاز کل :
۲۱۰۶
برد:
۱۱۴۶
باخت:
۲۵۹
مساوی:
۲۲۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
فیلا سقوط با ترکیب جوون
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۱۰
تعداد بازدید:
۹۸۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی