پروفایل الناز اسپید به مربیگری بالاخره هک شد ...
الناز اسپید
امتیاز کل :
۱۶۴۱
برد:
۴۰۴
باخت:
۳۱۹
مساوی:
۲۶۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
بالاخره هک شد ...
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۵/۳۰
تعداد بازدید:
۱۱۱۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۲۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی