پروفایل زرد ژدشان به مربیگری آران
زرد ژدشان
امتیاز کل :
۲۲۸۱
برد:
۷۷۷
باخت:
۳۲۲
مساوی:
۳۴۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
آران
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۲/۰۱/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تعداد بازدید:
۳۲۵۴
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی