پروفایل ادبیان به مربیگری ادب
ادبیان
امتیاز کل :
۱۶۱۳
برد:
۴۲۳
باخت:
۳۰۹
مساوی:
۱۱۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
ادب
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۰۶
تعداد بازدید:
۳۸۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی