پروفایل جنگجویان زمین به مربیگری باب
جنگجویان زمین
امتیاز کل :
۲۷۸۶
برد:
۱۳۱۹
باخت:
۷۰۶
مساوی:
۵۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
باب
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۲/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۲/۱۳
تعداد بازدید:
۱۷۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی