پروفایل شهسوار یووه به مربیگری محمد
شهسوار یووه
امتیاز کل :
۷۳۰۵
برد:
۱۵۸۳
باخت:
۱۲۲۹
مساوی:
۶۷۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تعداد بازدید:
۱۷۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی