پروفایل شهسوار یووه به مربیگری محمد
شهسوار یووه
امتیاز کل :
۷۱۳۲
برد:
۱۵۴۴
باخت:
۱۲۰۶
مساوی:
۶۶۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۱۶۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی