پروفایل شهسوار یووه به مربیگری محمد
شهسوار یووه
امتیاز کل :
۷۴۸۵
برد:
۱۶۲۰
باخت:
۱۲۴۸
مساوی:
۶۸۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
تعداد بازدید:
۱۸۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی