پروفایل شهسوار یووه به مربیگری محمد
شهسوار یووه
امتیاز کل :
۷۶۷۴
برد:
۱۶۵۹
باخت:
۱۲۷۲
مساوی:
۶۸۶
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
محمد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۹/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۹۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 70
    ۷۰ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر