پروفایل تاات44 به مربیگری بهزاد
تاات44
امتیاز کل :
۱۲۷۵
برد:
۲۸۳
باخت:
۳۸۸
مساوی:
۴۴۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۲/۱۱
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۱۳
تعداد بازدید:
۲۱۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۲۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی