پروفایل دخترفراری10 به مربیگری سولماز
دخترفراری10
امتیاز کل :
۱۴۲۶
برد:
۲۲۰
باخت:
۴۴۷
مساوی:
۱۸۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
سولماز
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۰۵
تعداد بازدید:
۶۷۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر