پروفایل کیله شین 1 به مربیگری فروشی 25 تومن
کیله شین 1
امتیاز کل :
۱۸۱۹
برد:
۵۹۵
باخت:
۲۹۱
مساوی:
۲۲۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
فروشی 25 تومن
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۱/۰۵
تعداد بازدید:
۲۴۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی