پروفایل کنتس دراکولا به مربیگری کنتس دراکولا
کنتس دراکولا
امتیاز کل :
۱۲۰۱
برد:
۲۰۶
باخت:
۱۶۱
مساوی:
۱۸۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
کنتس دراکولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۱/۱۲/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۶۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی