پروفایل خريان به مربیگری ربات MyFC
خريان
امتیاز کل :
۰
برد:
۷۵۴
باخت:
۶۴۵۶
مساوی:
۲۹۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
ربات MyFC
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۷/۰۹/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۸۸/۰۵/۱۵
تعداد بازدید:
۱۰۷۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!