اطلاعات بازیکن
 
15
مظفر گودرزی
906
قدرت کلی:
۹۰۶
سن:
۳۶سال
 
(۱۷ روز مانده تا ۳۷ سالگی)
نام تیم:
ببر هخامنش
وضع مصدومیت:
آماده ی بازی
وضع محرومیت:
آماده ی بازی
وضع مصدومیت:
آماده ی بازی
پست اصلی:
دفاع
تعداد بازی ها:
۵۹۳
گل زده:
۰
کارت زرد:
۵۷
کارت قرمز:
۰
 
مشخصات
  • تجربه:
  • %۵۹
  •  
  • میزان آمادگی:
  • %۸۴
  •  
  • خشونت:
  • ۱۰۰
  •  
  • سرعت:
  • ۱۰۰
  •  
  • استقامت:
  • ۱۰۰
  •  
  • قدرت:
  • ۱۰۰
  •  
  • گل زنی:
  • ۱۰۰
  •  
  • شوت زنی:
  • ۱۰۰
  •  
  • کنترل:
  • ۱۰۰
  •  
  • پاس:
  • ۱۰۰
  •  
  • استعداد:
  • ۱۰۶
  •