•  
     
    تخلفات و جریمه ها
    11
 

بازیکنان محروم به صورت خودکار با بازیکن متناسب پست جا به جا می شوند که می توانید در صورت نیاز از بازیکنان دلخواه دیگر استفاده کنید.بازیکنان مصدوم تا زمان رفع مصدومیت با کمک احتمالی پزشک تیم, قادر به بازی کردن نخواهند بود و مانند بازیکنان محروم جایگزین می شوند.بازیکنان مسن (36 ساله) به صورت خودکار جای خود را به بازیکنان جوان می دهند مگر این که دکتر داشته باشید.بازیکنان مصدوم و یا محرومی که بازی نمی کنند, پس از برطرف شدن علت, در نیمکت ذخیره ها خواهند نشست تا با نظر مربی به جمع بازیکنان اصلی اضافه شوند.


بازیکنانی که بازی های زیادی را پشت سر هم انجام داده اند, احتمال مصدومیت بالایی خواهند داشت. میزان استقامت و قدرت هر بازیکن سبب می شود که مصدومیت آن بازیکن در بازی های طولانی و پشت سر هم زودتر و یا دیرتر باشد.بازیکنان خشن, احتمال محرومیت بالاتری دارند.
سن هر بازیکن طی یک ماه, یک سال بیشتر می شود.بازیکنانی که داخل زمین هستند, پس از هر بازی, بیش از بازیکنان خارج از زمین تجربه کسب کرده و پیشرفت می کنند.