•  
   
  مدیریت تیم
  10
 •  
   
  مدیریت باشگاه
  15
 •  
   
  بازی ها و نتایج
  25
 •  
   
  بازی های دوستانه
  26
 •  
   
  عضویت ویژه
  28
 •  
   
  عناصر بازی
  29
 •  
   
  نکات بازی
  34
 •  
   
  جام
  36
 

توسط این قسمت با اکثر قسمت های کلاب فوتبال من و همچنین نحوه‌ی تعامل با آن آشنا خواهید شد میتوانید از منوی کنار قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.