•  
     
    بازگشت به صفحه اصلی
    8
 

وقتی عضو MyFC می شوید، تیم شما بطور اتوماتیک در یکی از لیگ های سیستم قرار می گیرد. هر لیگ دارای هشت تیم است و تیم شما در طول هفته (که معادل یک فصل می باشد) روزی یک بازی با تیم های دیگر لیگ دارد. در انتهای فصل (روز جمعه ی هر هفته) تیم قهرمان به یکی از لیگ های بالاتر صعود می کند و دو تیم آخر به لیگ های پایینی سقوط می کنند. برای اطلاعات بشتر به صفحه قوانین بازی رجوع کنید.

 

بازی های هر فصل لیگ، روز شنبه شروع می شود و روز جمعه آن هفته خاتمه می یابد. اگر شما در وسط هفته عضو سایت MyFC شوید تا شنبه بعدی (و شروع لیگ) فقط می توانید بازی های دوستانه داشته باشید. لیگ های جدید قبل از ساعت 12 ظهر روز جمعه تشكیل می شوند پس برای حضور در لیگ چنانچه بعد از ساعت 12 ظهر روز جمعه به سیستم وارد شده اید، باید تا جمعه ی هفته ی آتی صبر كنید و به بازی دوستانه و آماده سازی تیم بپردازید.

 

بازی های فصل بعدی لیگ هر جمعه قبل از ساعت 12 ظهر اعلام می شود و شما می توانید برای بازی اول لیگ که شنبه انجام می شود آماده شوید.

 

به علاوه بازی لیگ، شما می توانید تا چهار بازی دوستانه در روز داشته باشید. برای ترتیب دادن یک بازی دوستانه شما اول تیم دلخواه خود را به بازی دوستانه دعوت می کنید و بعد از تایید پیشنهاد از طرف تیم رقیب، MyFC یک زمان خاص در فردای روز تایید دعوت برای بازی کردن دو تیم در نظر می گیرد و این زمان را به اطلاع طرفین می رساند.

 

نه. همیشه سیستم زمان بازی ها را برای شما تعیین می کند.