•  
     
    بازگشت به راهنما
    9
 

جام کلاب فوتبال من بخشی است که در آن می توان در کنار لیگ اصلی و بازی های دوستانه, تیم های رقیب را به چالش کشید!


تمامی تیم هایی که در لیگ های دسته 1 تا 13 (و خود 13) حضور دارند و ایمیل خود را تایید کرده باشند و هزینه ی اولیه ی حضور در جام را دارند می توانند در جام شرکت کنند.
 

هر تیمی که مدیر جام نباشد, می تواند تا قبل از تکمیل ظرفیت جام و مشخص شدن بازی های مرحله از طریق صفحه ی جام و بخش انصراف, از جام خارج شده و هزینه ی پرداخت شده ی ورودی خود را پس بگیرد.

تیم مدیر جام تا قبل از تکمیل ظرفیت و مشخص شدن بازی بعدی می تواند با حذف جام, از حضور در جام انصراف دهد. هزینه ی ورودی همه ی تیم های حاضر برگردانده می شود ولی هزینه ی ورودی مدیر جام به حساب تیمش واریز نخواهد شد. 

بازی های جام یک روز بعد از تکمیل ظرفیت جام شروع می شود و هر روز یک راند جام انجام می شود،ساعت بازی ها معمولا بین 17 تا 24 است.

در بازی های جام, خانه و یا در زمین حریف بودن تاثیری بر قدرت هیچ یک از تیم ها ندارد و شرایط کاملا مساوی است. بنابر این پولی از انجام بازی به حساب هیچ کدام از تیم ها واریز نمی شود. 

تیم هایی که در لیگ های بین دسته 1 تا 13 (و خود 13) حضور ندارند یا ایمیل خود را تایید نکرده اند، نمی توانند در جام شرکت کنند یا جامی بسازند. برای شرکت در جام می توان از بین لیست جام های موجود و تکمیل نشده بر اساس میزان هزینه ی ورودی, یکی را انتخاب کرد.

شرکت در جام هایی که توسط مدیر جام رمزدار شده است فقط با داشتن رمز امکان پذیر است، شرکت در دو جام همزمان برای تیم ها مجاز نیست. مدیر هر جام حتما باید در جام حضور داشته و خود نیز در آن جام بازی کند.

تیمی که از جام حذف می شود, تا پایان آن, جزو جام محسوب می شود و در جام دیگر نمی تواند ثبت نام کند.