•  
     
    بازگشت به راهنما
    9
 

هر تیم می تواند 4 بازی در صف بازی دوستانه ی خود داشته باشد.


بازی های دوستانه ای که در صف هستند عبارتند از:

1- بازی های دوستانه ی در انتظار تایید تیم مقابل.

2- بازی های دوستانه در انتظار تایید شما.

3- بازی های دوستانه ی تایید شده توسط طرفین که هنوز انجام نشده اند. (پس از تایید, بازی در ساعتی مشخص بین ساعت 15 تا 23 روز بعد انجام می شود) 

در جستجوی تیم های هم تراز, تیم هایی برگردانده می شوند که در سطح لیگ شما حضور دارند. پس تیم های تازه واردی که هنوز لیگی ندارند, تیم هم ترازی هم ندارند. 

بازی های دوستانه به مرور زمان سبب بالاتر رفتن تجربه ی بازیکن ها می شود. بر خلاف بازی های جام, در بازی های دوستانه, عنصر خانه یا زمین حریف در نتیجه ی بازی تاثیر دارد اما از بازی در خانه, درآمدی به دست نمی آید.

بازی دوستانه بر وسایل انتقال طرفداران و نیز وضعیت استادیوم و لیدرها هیچ تاثیری نمی گذارند.

برد و باخت در بازی های دوستانه, اندکی بر میزان رضایت طرفداران تاثیر دارد.

بازی های دوستانه بر انگیزه و آمادگی بازیکنان تیم ها هیچ تاثیری نخواهند گذاشت ولی بر تجربه ی بازیکنان داخل زمین تاثیر مثبت می گذارد.