•  
   
  استادیوم
  16
 •  
   
  اسپانسر
  17
 •  
   
  دکتر
  18
 •  
   
  بدنساز
  19
 •  
   
  طرح ویژه ی پرداخت
  20
 •  
   
  بانک myfc
  21
 •  
   
  مربی تمرین
  22
 •  
   
  زمین تمرین
  23
 •  
   
  وسائل بازیکن
  57
 

شما با کمک دارایی ‌های تیم میتوانید در بهبود شرایط و کمک در نحوه بهتر بازی کردن تیم تان دخیل باشید، برای آشنا شدن با قسمت های مختلف دارایی تیم از منوی کنار قسمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

قرارداد شما با لیدر ها برای 30 بازی بسته می شود و بعد از 30 بازی باید دوباره قرارداد ببندید. 

آمادگی استادیوم یک نوار مشخص کننده ی وضعیت استادیوم برای میزبانی است. این نوار به نور, صندلی و چمن استادیوم وابسته است. بعد از هر 10 بازی در استادیوم, به طور معمول آمادگی استادیوم کاهش می یابد. ابتدا چمن, نور و صندلی استادیوم از حالت خوب به معمولی افت پیدا می کند و در صورت عدم رسیدگی مربی به حالت بد می رسد.

کاهش آمادگی استادیوم در میزبانی ارتباط مستقیم با میزان رضایت تماشاچی ها دارد. 

قیمت بلیت ورودی به ازای هر نفر تماشاچی را مشخص می کند. تنظیم این پارامتر با میزان رضایت تماشاچی ها جزو وظایف اصلی یک مربی در این بخش است. بالاتر بردن قیمت بلیت به طور معمول عدم رضایت تماشاچی ها را به دنبال دارد ولی با این حال ممکن است درآمد تیم در بازی را افزایش دهد.

توجه: به این نکته به همراه توجه به این مساله که میزان رضایت تماشاچی ها و میزان حضورشان در ورزشگاه ارتباط مستقیمی با قدرت تیم میزبان در ورزشگاه دارد می تواند یک میزبان قدرتمند از یک تیم بسازد. در صورتی که ورزشگاهتان مملو از تماشاچی باشد, تیم حریف در شرایط سختی بازی خواهد کرد!

با مشاهده ی بخش راهنمای استادیوم با استراتژی های خرید استادیوم هم آشنا شوید. 

از آنجایی که بازی در خانه ی حریف خصوصا وقتی تیم حریف همه ی طرفداران خود را در آن جای داده است بسیار مشکل می شود, با استفاده از این بخش می توانید تا حدی اثر تماشاگران را در زمین حریف خنثی کنید.

انتقال طرافداران شما از دو طریق ممکن است:

با هواپیما طرفداران بیشتری را به استادیوم حریف می برید و به این ترتیب چیزی حدود 50% قدرت تماشاگران حریف را خنثی می کنید.
با استفاده از اتوبوس هم چیزی حدود 30% قدرت تماشاگران حریف را خنثی می کنید.

قیمت اجاره ی هواپیما برای 8 بازی خارج خانه 5000 سکه و اتوبوس برای همین تعداد بازی 2500 سکه است.


 

به طور تقریبی در بازی لیگ خانگی بعدی این مقدار سکه از استادیوم به دست می آید.

توجه: میزان درآمد تیم با میزان سود فرق دارد! هزینه ی ورزشگاه در هر بازی را باید از این درآمد کم کنید تا سود ورزشگاه به دست آید!