در حال بارگذاری...
0098
نام تیم: سپاهان اردستان
تاریخ تاسیس: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
برد / باخت / مساوی:
۲۴۵ / ۲۳۴ / ۲۵۵
امتیاز کل: ۱۶۱۷
تعداد بازدید: ۴۳۰ بار

آخرین ورود: ۱۴ دی ۱۳۹۲
سیستم: ۳-۴-۳
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۳۲
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک