پروفایل سپاهان اردستان به مربیگری 0098
سپاهان اردستان
امتیاز کل :
۱۷۶۶
برد:
۲۶۴
باخت:
۲۵۹
مساوی:
۲۸۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
0098
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۲۹
تعداد بازدید:
۴۵۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی