پروفایل سپاهان اردستان به مربیگری 0098
سپاهان اردستان
امتیاز کل :
۱۷۵۲
برد:
۲۶۲
باخت:
۲۵۹
مساوی:
۲۸۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
0098
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۲۹
تعداد بازدید:
۴۴۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۳
لیگ دسته ۱۳
افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 12
    ۱۲ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی