پروفایل سپاهان اردستان به مربیگری 0098
سپاهان اردستان
امتیاز کل :
۱۸۰۳
برد:
۲۶۷
باخت:
۲۶۵
مساوی:
۲۹۳
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
0098
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۱۳
تعداد بازدید:
۴۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۳
لیگ دسته ۱۳
افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 12
    ۱۲ بار دومی
  • 21
    ۲۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی