در حال بارگذاری...
0098
نام تیم: سپاهان اردستان
تاریخ تاسیس: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
برد / باخت / مساوی:
۲۴۶ / ۲۳۹ / ۲۵۷
امتیاز کل: ۱۶۲۶
تعداد بازدید: ۴۳۹ بار

آخرین ورود: ۲۹ تیر ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۴-۳
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر: م | م | با | بر | با |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۱۳
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۳۲
مقام ها:
۹ بار قهرمانی
۱۱ بار دومی
۱۹ بار سومی
x9
x9
۹ بار قهرمانی
x11
x11
۱۱ بار دومی
x19
x19
۱۹ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک