پروفایل سپاهان اردستان به مربیگری 0098
سپاهان اردستان
امتیاز کل :
۱۹۹۵
برد:
۲۹۳
باخت:
۳۰۴
مساوی:
۳۲۴
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پرس
0098
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۱۱/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۱۵
تعداد بازدید:
۴۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۳
لیگ دسته ۱۲
افتخارات
  • 9
    ۹ بار قهرمانی
  • 14
    ۱۴ بار دومی
  • 23
    ۲۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی