در حال بارگذاری...
نازنین
نام تیم: قره آمجخ
تاریخ تاسیس: ۰۵ شهریور ۱۳۹۰
برد / باخت / مساوی:
۲۲۲ / ۳۳۴ / ۲۵۹
امتیاز کل: ۱۴۹۵
تعداد بازدید: ۷۷۹۱ بار

آخرین ورود: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
سیستم: ۲-۴-۴
زیر سیستم: A۲
عملکرد اخیر:

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۲۹
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک