در حال بارگذاری...
نازنین
نام تیم: قره آمجخ
تاریخ تاسیس: ۰۵ شهریور ۱۳۹۰
برد / باخت / مساوی:
۲۲۲ / ۳۳۱ / ۲۵۸
امتیاز کل: ۱۴۹۳
تعداد بازدید: ۶۷۹۷ بار

آخرین ورود: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
سیستم: ۲-۴-۴
زیر سیستم: A۲
عملکرد اخیر: م | با | با | م | م |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۱۳
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۲۹
مقام ها:
۸ بار قهرمانی
۱۲ بار دومی
۸ بار سومی
x8
x8
۸ بار قهرمانی
x12
x12
۱۲ بار دومی
x8
x8
۸ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک