پروفایل قره آمجخ به مربیگری نازنین
قره آمجخ
امتیاز کل :
۱۴۹۵
برد:
۲۲۲
باخت:
۳۳۴
مساوی:
۲۵۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
نازنین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۱۷۳۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۲۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط