در حال بارگذاری...
علی
نام تیم: مردعنکبوتی1
تاریخ تاسیس: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
برد / باخت / مساوی:
۳۹۹ / ۲۹۴ / ۲۷۲
امتیاز کل: ۲۳۹۳
تعداد بازدید: ۷۲۴ بار

آخرین ورود: ۱۵ تیر ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر: بر | بر | م | م | با |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۱۳
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۱
مقام ها:
۱۶ بار قهرمانی
۳۰ بار دومی
۱۷ بار سومی
x16
x16
۱۶ بار قهرمانی
x30
x30
۳۰ بار دومی
x17
x17
۱۷ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک