پروفایل مردعنکبوتی1 به مربیگری علی
مردعنکبوتی1
امتیاز کل :
۲۴۱۶
برد:
۴۰۲
باخت:
۲۹۸
مساوی:
۲۷۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۱۲/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۱۵
تعداد بازدید:
۸۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط