در حال بارگذاری...
علی
نام تیم: مردعنکبوتی1
تاریخ تاسیس: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
برد / باخت / مساوی:
۴۰۲ / ۲۹۸ / ۲۷۶
امتیاز کل: ۲۴۱۶
تعداد بازدید: ۷۲۷ بار

آخرین ورود: ۱۵ تیر ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر: م | با | م | م | با |

استادیوم تیم


رتبه در میان كل تیم ها: -
درصد كسب پیروزی: ۴۱
مقام ها:
افتخاری ندارد
هیچ جام فعالی وجود ندارد


تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

کمک
کمک