در حال بارگذاری...
علی
نام تیم: مردعنکبوتی1
تاریخ تاسیس: ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
برد / باخت / مساوی:
۳۸۷ / ۲۸۰ / ۲۶۰
امتیاز کل: ۲۳۰۹
تعداد بازدید: ۷۰۵ بار

آخرین ورود: ۱۵ تیر ۱۳۹۳
سیستم: ۳-۳-۴
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر: م | با | با | با | با |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۱۳
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۲
مقام ها:
۱۶ بار قهرمانی
۲۹ بار دومی
۱۶ بار سومی
x16
x16
۱۶ بار قهرمانی
x29
x29
۲۹ بار دومی
x16
x16
۱۶ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
 •  
 •  
 • تیم
 • برد
 • مساوی
 • باخت
 • تفاضل
 • امتیاز
 •  
 • ۸
 • 20013
 • ۰
 • ۰
 • ۰
 • ۰
 • ۰
کمک
کمک