پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۵۳۸۴
برد:
۱۲۸۳
باخت:
۶۵۳
مساوی:
۶۶۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۲/۲۲
تعداد بازدید:
۹۳۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸
افتخارات
  • 38
    ۳۸ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب