پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۶۳۴۹
برد:
۱۴۳۱
باخت:
۷۸۴
مساوی:
۷۸۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۳/۱۹
تعداد بازدید:
۱۰۷۷۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی