پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۴۷۵۷
برد:
۱۱۸۱
باخت:
۵۸۲
مساوی:
۵۹۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
تعداد بازدید:
۸۶۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸
افتخارات
  • 34
    ۳۴ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی