پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۶۵۷۶
برد:
۱۴۶۴
باخت:
۸۱۱
مساوی:
۸۱۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تعداد بازدید:
۱۰۹۸۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 47
    ۴۷ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب