پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۶۴۹۹
برد:
۱۴۵۳
باخت:
۸۰۴
مساوی:
۸۰۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تعداد بازدید:
۱۰۹۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 46
    ۴۶ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 51
    ۵۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای