پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۵۱۳۶
برد:
۱۲۳۹
باخت:
۶۳۴
مساوی:
۶۴۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۱۰
تعداد بازدید:
۹۰۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹
افتخارات
  • 37
    ۳۷ بار قهرمانی
  • 50
    ۵۰ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب