پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۶۱۸۱
برد:
۱۴۰۳
باخت:
۷۷۲
مساوی:
۷۶۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۱۲/۱۱
تعداد بازدید:
۱۰۵۴۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 43
    ۴۳ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای