در حال بارگذاری...
فروشی.
نام تیم: سیمان بهبهان
تاریخ تاسیس: ۰۵ مرداد ۱۳۸۸
برد / باخت / مساوی:
۱۱۰۸ / ۵۳۸ / ۵۴۴
امتیاز کل: ۴۳۰۴
تعداد بازدید: ۸۲۰۹ بار

آخرین ورود: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳
سیستم: ۱-۵-۴
زیر سیستم: A۴
عملکرد اخیر: م | م | م | بر | بر |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۹
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۰
مقام ها:
۲۹ بار قهرمانی
۴۰ بار دومی
۴۱ بار سومی
x29
x29
۲۹ بار قهرمانی
x40
x40
۴۰ بار دومی
x41
x41
۴۱ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک