پروفایل سیمان بهبهان به مربیگری فروشی.
سیمان بهبهان
امتیاز کل :
۶۲۷۷
برد:
۱۴۲۱
باخت:
۷۷۵
مساوی:
۷۷۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
فروشی.
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۳/۱۹
تعداد بازدید:
۱۰۶۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب