پروفایل شاگردان گوگوش$ به مربیگری پرویز مظلومی
شاگردان گوگوش$
امتیاز:
۰
رتبه:
۰
امتیاز کل :
۴۴۱۲
جام فعال:
جام هفـ هشتاد-1023330
عضویت:
۱۸ مهر ۱۳۹۴
 
تا کنون هیچ جامی کسب نکرده است
تاریخچه جام
تا کنون در هیچ جامی شرکت نکرده است