پروفایل شاگردان گوگوش$ به مربیگری پرویز مظلومی
شاگردان گوگوش$
امتیاز:
۰
رتبه:
۰
امتیاز کل :
۴۶۴۷
جام فعال:
جام هفـ هشتاد-1028815
عضویت:
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
 
تا کنون هیچ جامی کسب نکرده است
تاریخچه جام
تا کنون در هیچ جامی شرکت نکرده است