جام هفـ هشتاد
ورود
جام به پایان رسیده!
مهلت اتمام جام تا 2 ماه دیگر تمدید گردید.
با ورود به این جام شانس خود را برای دریافت جوایزی مانند: iPhone 6 - تبلت Asus - مودم 3G و میلیون‌ها سکه مای اف سی، امتحان کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه بانک و بخش ۷۸۰ مراجعه کنید.