۱۲۵۸۵۸۸
۲۷۶۳۲
۱۵۲۵۲۱۳۷۸


 
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز